Børneguide

Livskvalitet- Det at have et godt børne og ungdomsliv!

Børn kan altid en masse ting, og det handler om, at se det der går godt allerede, og hjælpe med at bygge videre på det. Børn har brug for at blive set positivt, og kan mærke at vi er glade for at være sammen med dem. De børn, der kommer og bor her i nogle år, er børn der har brug for voksne dagen igennem til at hjælpe med det, der er svært for dem. Det er tit blevet svært, at være barn, fordi mor eller far har haft besvær med, at finde ud af hvad man gør eller ikke gør overfor sit barn. Tit har der ikke været grænser for hvad den voksne vil være med til, eller også er det alt for mange grænser, hvor de voksne ikke ved, hvordan man siger ordentlig ja til sit barn. Nogle børn har forældre, der ikke har vidst så meget om, hvad et barn har brug for, eller hvad det ikke kan tåle, at opleve. Derfor mangler barnet at få lært nogle ting, eller har måske brug for meget omsorg og kontakt, for at indhente det, de voksne af en eller anden grund, ikke har kunnet give. Måske har det leget alt for lidt, fordi de skulle passe på mor eller far, af en eller anden grund. Det kan også være børn, der har oplevet voldsomme ting, som de så her har mulighed for at få snakket om, få bearbejdet og få det bedre med. Når der er brug for det, har Ole og Birgit nogle gode samtaler med børnene.

Det er tit sådan, at der er flere vanskeligheder, måske både det, at det er svært at lære noget i skolen, og samtidig svært at finde ud af at lege med andre børn.

Alle de ting som børnene har vanskeligheder ved, er noget vi på Oasen ved meget om, og har erfaring med. Vi ved hvordan det er godt, at være sammen med børn, så der sker noget positivt. Det handler mest om, at lære noget om følelser, om at kunne sige ja og nej, og kunne mærke hvad man har brug for, men også at kunne sætte sig ind i hvordan andre har det. Målet med opholdet er b.la at få styrket selvtillid og selvværd, at lære nogle sociale leveregler og lære at klare sig så godt som muligt i sit ungdoms og voksenliv.

Når man bor på Oasen er nogle børn hjemme hver anden weekend, andre bor her altid, og det er børnenes og vores hjem. Man kan bo her i mange år, helt til man er voksen, hvis der er brug for det.

Der er i alt syv voksne ugen igennem til at være sammen med, lave mad, gøre rent, ordne haven, snakke, lave aktiviteter, læse lektier, købe nyt tøj; i det hele taget at tage sig af det, som børn har brug for.

Vi har ikke mange regler her, det er som i en almindelig familie, der er noget man må og noget man ikke må, det hjælper vi alt sammen med at finde ud af.

De voksne tager ansvar for at dagene går godt, for det er os der skal være gode til at fortælle børnene, hvad vi laver sammen, og hvad vi skal lige om lidt. Det plejer børnene at kunne lide og være gode til at finde ud af. Der er ikke en masse faste pligter, det vigtigste er altid legen, og finde ud af at være sammen om noget. Der kan godt være små krav, når man har boet her lidt. Måske skal man dække bord, eller gå sammen med en voksen og lave mad. Det kan også være at plukke mælkebøtter til kaninerne. Det plejer at være ret hyggeligt. Tit går de voksne og laver noget ude, mens børnene leger i halmen i laden, eller er i værkstedet og bygger noget.

Skole og fritid.

Dagligdagen på Oasen er tryg og rolig, fordi det er de voksne der bestemmer rytmen i dagen. Man bliver kørt i skole og hentet igen, og man går på forskellige skoler, alt efter hvad der passer bedst til barnet. Hvis der er lektier er der altid en til at hjælpe. Nogle har ekstra lektier hvis det er rigtig hårdt at lære at læse, skrive eller regne. Vi er der hele tiden hvis der er brug for hjælp. Efter skole er der afslapning og lektielæsning indtil eftermiddagskaffe. De voksne har altid et bud på aktiviteter, som børnene kan deltage i, eller det er det som børnene har lyst til, der så sker om eftermiddagen. De fleste børn har en masse energi, derfor laver vi mange udendørs ting. Vi tager til skov og strand, der leger vi krig, springer, eller går en tur og finder ting - nogle gange har vi mad med.

Man kan gå til noget i fritiden:

Der går et stykke tid med at finde ud af at bo her, så man skal ikke gå til noget lige med det samme. Ellers skal man have fri efter skole til at være her, det er også helt fint nok. Mankan spille playstation og computer eller se tv på værelset sammen med nogle andre. Tit vil man bare gerne ud og lege, køre mooncars eller løbehjul eller spille bold i haven. Nogle går til spejder og nogle til gymnastik og dans efter noget tid, og en i klub. De store er til Fitnes dk. flere dagen om ugen. Børnene er selvfølgelig med til, at bestemme noget af det der sker i huset, man kan altid ønske…….. Nogen gange tager vi på byture for at snuse i forretninger, og måske købe nyt tøj. Det er stort set de samme ting som i en almindelige familie. Om sommeren bader vi selvfølgelig ved stranden, eller tager i Fårup sommerland nogle gange. Det der er mest af, er at være i haven, klappe kaninen, samle æg, og spise jordbær i haven. Man kan gynge, eller cykle en lang tur med en voksen. Det er i vinterhalvåret man mest går til noget.

Børnenes forældre:

Nogle børn kan komme hjem på besøg, mens andre får besøg af deres far eller mor på Oasen. Det er ofte en aftale om et eftermiddagsbesøg. Der er altid en voksen til at hente far eller mor ved toget, og være der hvis der er brug for en at snakke med. Hvis du er et kommende nyt barn, håber vi du vil føle dig velkommen. Vi vil gøre vores bedste for at du får et godt liv sammen med os.