Om Oasen

Bo-Ung Kollegiet:

Opholdsstedets beskrivelse af et tilbud, efter et ophold på Oasen.
Bo-Ung Kollegiet fungerer som en selvstændig del under, Center for Relations udvikling.

Tilbuddet er godkendt af Hjørring kommune.

Læs mere om Bo ung kollegiet

Miljøterapi:

Opholdsstedets miljøterapi beskrives her med eksempler fra filosofien i arbejdet på stedet. Teksten omhandler eksempler fra miljøterapien, som vi har grundig gennemarbejdet siden 1998, nemlig at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov mht. en detaljeret planlægning, og med fokus på de små detaljer i dagligdagen.

Det gennemgående er, at arbejdet er gennemtænkt og aldrig tilfældigt; det vi foretager os giver mening i forhold til udviklings mål og fokuspunkter for børnene.

Læs mere om miljøterapi

De fysiske rammer:

Opholdsstedets fysiske rammer beskrives her, og giver et billede af stedet med sans for det harmoniske. Som alt andet på opholdsstedet er rammerne ikke tilfældige. Der er tænkt på dufte og farver, for at påvirke sanseudviklingen, og sindsstemninger. Stedet giver altid nye børn det indtryk at her er rart, og her vil de gerne bo.

Læs mere om de fysiske rammer

Målgruppen:

Opholdsstedets målgruppe beskrivelse, giver et billede af hvilke problematikker børnene kommer med på Oasen. Der har gennem årene været børn med meget vanskelige opvækstvilkår, omsorgssvigt og tab. Indledningsvis er det værd at nævne at resultaterne er enestående, idet eksemplerne viser at en del børn klarer sig umådelig flot og opnår i høj grad udvikling.

Læs mere om målgruppen

Pædagogikken:

Opholdsstedets beskrivelse af pædagogikken giver et nuanceret billede af hvordan pædagogerne arbejder med detaljer og sammenhæng i hverdagen. Det vil fremgå, at det er i den nære kontakt, i samværet om noget, der handler om noget og giver mening, at udviklingen sker.

Læs mere pædagogikken

Skole og fritid:

Opholdsstedets beskrivelse af skole og fritids tilbud kan ses her. Det er altid et godt og grundigt samarbejde mellem hjemkommune, Hjørring PPR. og Oasen, når det gælder det optimale skoletilbud.

Læs mere om skole og fritid

Familiearbejdet:

Opholdsstedets beskrivelse giver her et billede at familiearbejdet som en overordentlig vigtig faktor for barnets udvikling på Oasen. Indledningsvis er det glædeligt for os, at kunne sige at familiesamarbejdet fungerer optimalt, hvilket er af afgørende betydning for at barnet kan opnå tryghed og trivsel under sit ophold.

Læs mere om familiearbejdet

Varighed:

Opholdsstedets beskrivelse vil her give et billede af, hvor længe børnene typisk er på stedet. Det har været varierende fra et til 10 år, men der er nu kommet en ny mulighed, idet vi har startet udslusnings lejligheder. Dermed er der mulighed for at være tilknyttet stedet til det tre og tyvende år.

Læs mere om varighed