Bo ung kollegiet

I foråret 2005 etablerede vi "Bo - Ung" projektet, som mulig bo form for unge under efterskole ophold.  Det første år har været en succes med gode resultater for de unge der har været beboere, og med lærerige erfaringer for Ole og jeg.

Samarbejdet med de unge giver mening, sammenhæng og fortsat stabilitet som er uhyre vigtigt i forhold til de unges trivsel og udvikling.

Når vi tager udgangspunkt i Oasens målgruppe og de erfaringer vi gennem otte år har høstet, oplever vi at flere af eleverne vil have et behov for en gennemgående og stabil kontakt frem til voksen alderen. Derfor er det besluttet at gøre projektet til en permanent ordning.

Projekt "Bo - Ung" vil fremover være "Bo - Ung Kollegiet."

Kollegiet er værelser med fælles køkken og bad. Der er plads til tre unge.

Alt efter beboer gruppen vil der være lagt op til fællesskab, i forhold til spisning og forskellige fælles aktiviteter.

Vores funktion er at være personlig coach, med en psykodynamisk / terapeutisk indfaldsvinkel.

 I 2011 kan vi være stolte af gennemførte botræninsforløb, alle med succes. Kollegiet virker og resultaterne er fantastisk gode; super unge!!! 

Alderen er fra 15 til 23 år.

Der ydes hjælp og støtte til en selvstændig tilværelse på egen hånd.
Der er terapeutisk kontakt og personlig rådgivning.
Der er råd og vejledning mht. til de aktiviteter de unge deltager i.
Der er vejledning til administration af lomme og tøjpenge.
Der er deltagelse og involvering i skole eller uddannelsesforløb.
Der er kontakt til uddannelsessteder med tæt opfølgning.

Tilbuddet er helhedsorienteret og omfatter den unge, set i sammenhæng til sine familierelationer, venskaber og øvrige kontakter til samfundet.
Der er relationsarbejde der omfatter familien og den unge.
Der er planlægning af tid sammen, i forhold til forskellige behov.
Forældrene har samtaler/ terapeutiske forløb, her på stedet efter behov.
Der er telefonisk døgndækning.
Der er evaluering og opfølgning to gange årligt.

 

Optagelse i kollegiet, kontrakt forhold.

Tilbuddet er fortrinsvis rettet mod unge der har haft ophold på Opholdsstedet Oasen. De unge er på ungdomsskoler, specialskole, teknisk skole, eller er i gang med en uddannelse, eller arbejde. De unge kan være indskrevet på to måder under kontraktlige forhold.

Den ene model er for efterskoleelever med alt hvad det indebærer, uden skolebetaling.

En anden model omhandler fastboende unge, med alt hvad det indebærer. Uden skolepenge til uddannelse, eller særlige omkostninger til uddannelse.

 

Målsætning for ungdomsskoleelever.

Eleverne får anerkendende og ressourcefokuseret kontakt og samtaler.
At styrke livskvalitet, velvære og personlige ressourcer ved at opfordre til en sund livsstil, hvor vi er deltagende og anerkendende.
At ved lige holde lærte normer, i forhold til almindelige normer, omgangstone, hygiejne og personlig stil i det hele taget.
Vejledning i at administrerer lomme og tøjpenge.
Vejledning omkring fornuftig fritid, om, normer, rammer og grænser.
I weekender her er der fællesspisning, hygge og familiær omsorg.
Planlægning af tid, hjemme, skole, her. Transport, tider m.v.
Der er tæt kontakt og samtaler med kontaktlæreren på skolen.
Der er besøg på skolen ca. en gang månedlig, eller efter behov.
Vi deltager i møder samt arrangementer på skolerne, sammen med forældrene. Der arbejdes på at forældre tager ansvar i så høj grad det er muligt.

Som efterskoleelev bruges kollegiets værelser efter behov, typisk to weekender månedlig.
Udover boligen omfatter ordningen kontakt via e-mail, sms.og telefon efter behov.

Boligen og den støttende kontakt er til rådighed i ferie og weekend efter behov, uden yderligere beregning.

Vi har en styrende funktion i forhold til et hensigtsmæssigt brug af stedet, som vil virke som en fortsættelse af opholdsstedets indflydelse og organisering af hverdagen. Med en terapeutisk tilgang til de unge og deres familier vil vejledningen have en motiverende og anerkendende indfaldsvinkel.

Tilbuddet er gældende til det fyldte 23. år; der tages udgangspunkt i langsigtede løsninger, idet de unge kan benytte tilbuddet under uddannelse, hvor de bor konstant på stedet. De unge der er vurderet til at have behov for kontakt og vedvarende støtte til voksenalderen, er selvskrevet til værelset hvis efterskoleopholdet slutter. I det tilfælde påtager vi os arbejdet med at finde anden skolegang, uddannelse eller arbejde, i samarbejde med hjemkommune og andre instanser.

Hvis den unge påbegynder et skoleophold eller et arbejde som opgives af en eller anden grund, indgår der en tryghedsaftale med den unge og hjemkommunen. Hvis det er en skolekontrakt der er indgået, ændres den til heltidsbruger. Hvis det er en heltids beboer der ændrer arbejdssituation eller uddannelse kører kontrakten videre, og vi påtager os at finde en egnet løsning. Hvis den unge vurderes til at kunne fungere bedre i hjemkommunen ophører kontrakten med udgangen af en måned plus løbende måned. I udgangspunktet påtager vi os ansvaret i en længere årrække, frem til det 23 år. De ændringer der er i forløbet drøftes løbende med forældre og sagsbehandler, og evt. store ændringer aftales på statusmøder hvert halve år.

 

Trin for trin.

En gang årligt vurderes det om den unge er klar til større selvstændighed i egen bolig, eller den unge skal tilbage til familien eller andre tiltag. Den langsigtede plan indeholder mulighed for at flytte fra "Bo - Ung Kollegiet" efter et år eller evt. før eller senere, efter samråd med hjemkommune og den unge og forældre. Når behovet opstår for større selvstændighed under uddannelse eller arbejde kan de unge flytte i egen bolig i Hjørring. Der vil være fortsat kontakt og bo træning efter behov. Der vil være fokus på selvstændighed i forhold til etablering og vedligeholdelse af sunde venskaber og familieforhold. Samtaler og kontakt mellem den unge og familien, samt være der som mulige tilknytnings personer for de unge.

 

Målsætning:

Kollegiet har her karakter af bo træning til selvstændig tilværelse i højere grad. Der vil være en daglig struktur, med rammer og pligter i forhold til daglige gøremål.
At begå sig i egen bolig med de ting det indebærer, oprydning, rengøring, madlavning og tøjvask.
At lærer at administrerer lomme og tøjpenge med selvstændighed.
Det omhandler personlig pleje og hygiejne, velvære og livskvalitet.
Det er et mål at træne og integrere fornuftige fritids og venskabsrelationer. Bevare og vedligeholde gamle kammeratskaber.
Det er et mål at holde de unge fri af euforiserende stoffer, samt fri af det kriminelle miljø.
Målet er generelt at opnå så høj grad af livskvalitet som mulig, og præge de unge til sunde integrerede interesser og normer for et fremtidigt liv.

 

Værdigrundlaget:

Værdigrundlaget tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Vi tager udgangspunkt i det der allerede er lykkes, og bygger på succes.
Betragter de unge som under stadig udvikling, altid med muligheder.
Vi ser de unge som værende under uddannelse til voksen livet.
At man er en del af en større helhed, og man bidrager til fællesskab.
At være sig selv, og gøre sit bedste.
At turde gå efter sine drømme, og tro på at stort set alt er muligt.

 

Center for Relationsudvikling

Birgit Borum Olesen & Ole Olesen
Nørumvej 79, Hjørring.