Familiearbejde

I nogle familier er det aktuelt at lave familieterapi. Det er en særskilt behandlingsdel, der aftales med den enkelte kommune. Vi arbejder løbende med, at få det bedste ud af weekender og ferier når børnene er hjemme. Det er en del af opholdet her, at vi "blander" os i hvordan familien fungerer. Vi henter og bringer barnet til weekend, så vi har god føling med stemningen i hjemmet. Hvis der sker misbrug af alkohol eller stoffer i hjemmet, og forældrene er påvirkede ved aflevering, tager vi barnet med igen. Normalt er der et godt samarbejde, hvor forældrene bruger os til at få mere viden om, hvordan det er godt at være sammen med børnene. Udviklingsplanerne bruges også til samtale om barnets behov og udvikling, hvor forældrene får øget indsigt.

I nogle tilfælde er forældrene så dårligt fungerende mentalt / psykisk, at det ikke er muligt at opretholde et egentligt samarbejde. I disse tilfælde har sagsbehandler mest mulig kontakt, for at skåne barnet for konflikter. Vi gør til enhver tid vores allerbedste for at bevare et godt samarbejde; lader det sig ikke praktisere, koncentrerer vi os om barnets behov og udvikling i det hele taget.