Varighed

Vi har erfaringer med korte intensive forløb og med længerevarende ophold, efter behov. Nogle børn er i den situation, at de ikke kan forvente at komme tilbage til sin familie på noget tidspunkt. Der vil det være muligt, at barnet kan blive her barndommen ud, såfremt der ikke opstår forhindringer, der gør at opholdet ophører. Det kan være, hvis barnet har for stor modstand, og ikke får noget ud af opholdet. Det kan være, hvis der opstår psykisk sygdom i svær grad eller den unge er til fare for de mindre børn på stedet. Det kan betyde, at vi finder egnede efterskole ophold, hvis det er en mulighed. Det kan være os, der følger på vej, som støttepersoner. På længere sigt har vi tanker om botræning og udslusning til ungdomslivet. Det kan være et tilbud, at der kan etableres en boform i byen, i forbindelse med skolegang på teknisk skole eksempelvis.

Oasen fungerer som opholdssted til 18 årsalder senest. Derefter flytter man til Bo-Ung Kollegiet, hvis bo træning er et ønske fra den anbringende kommune og den unge. Vi har mulighed for at beholde de unge til 23 års alderen.